Sayın Üyelerimiz, Vefat eden üyelerimizin varis / varislerine,

Kanuni Varislere Yapılacak Yardım Yönetmeliğimiz gereği yapılacak ödemeye ilişkin bildirim ve belgeleri gösteren yazılı talep örneğini görüntülemek içinTıklayınız.


***************************

Sayın Üyelerimiz,


25.05.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

***************************

Sayın Üyelerimiz,

Vakfımız 2015 yılı 01.01.2015 - 30.06.2015 dönemine ait Denetim Raporu için Tıklayınız. Geçmiş döneme ait Denetim Raporuna Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

***************************
Sayın Üyelerimiz,

Vakfımız 2014 yılı 01.07.2013 - 31.12.2014 dönemine ait Denetim Raporu için Tıklayınız. Geçmiş döneme ait Denetim Raporuna Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.


***************************ISTANBUL


         Değerli Üyeler, kalan 3 dükkan için 20/07/2017 tarihinde Ankara ve 27/07/2017 de İstanbul'da
açılan ihaleye maalesef hiçbir talep olmamıştır. İhale, ekspertiz değerleri üzerinden yapılmış olup,
bu değerler üzerine bir ilave yapılmamıştır. Bu değerlerin altına da satış yapılması mümkün değildir.
Bundan sonra ekspertiz değerinden aşağı olmayan teklif olur ise Yönetim Kurulunca değerlendirilip
satış yapılabilir. Çevrenizde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları Vakfımıza
yönlendirebilirsiniz.

 

MEVCUT GAYRİMENKULLER

NO

 BULUNDUĞU YER  CİNSİ / NOSU

ALANI M²

ADA / PARSEL
1  BİLKENT / ANKARA  İŞYERİ - 28

196,16

26053/4

2  BİLKENT / ANKARA  İŞYERİ - 29 110,32 26053/4
5  ATAŞEHİR / İSTANBUL  İŞYERİ B2-2 58,26 1882/1


Zuhuratbaba Mah. Gülderen Sok. Dostlar Apt. No:3/2
İncirli - Bakırköy / İSTANBUL
TEL : 0 212 572 87 61 - 62
FAKS: 0 212 572 87 16


    Sayın Üyelerimiz,
    2017 yılı 1. Döneme ilişkin pay dağıtım tutarları bugün (07.07.2017) hesaplara geçecektir.
   
    Hesabına geçmeyenler;
    Hesap değişikliği, soyadı değişikliği gibi hatalardan kaynaklanmış olabileceğinden
    bilgi değişikliklerinizi kimlik fotokopinizle birlikte imzalı dilekçe ile
0 212 572 87 16 nolu faksımıza ya da
    munzam@tebmunzamvakfi.com mail adresimize bildirmenizi rica ederiz.

    (Not: Gönderilen bilgi değişiklikleri önümüzdeki hafta içinde yapılacaktır.)


    Sayın Üyelerimiz,
    2016 yılı 2.Dönemine (01.07.2016-31.12.2016) ait denetleme raporuna,
    2016 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.


    Değerli Üyelerimiz;

    Gerek vakfa gelen telefonlardan gerekse Facebook da yazılanlardan anlaşılıyor ki bazı aktif ve üyeliği
    sona ermiş üyelerimiz, 2004 yılında geçilmiş olan Sabitlenmiş Pay Sistemi konusunda yeterli bilgiye
    sahip değil.

    Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur;
    Bilgilendirme notu için
tıklayınız.


    Değerli Üyelerimiz,
    Aşağıda, Adı Soyadı ve Emlak Bankasında çalıştığını tespit edebildiğimiz birimini belirttiğimiz
    üyelere ulaşılamamıştır. Bu arkadaşlarımızı tanıyanlardan, kendilerine ulaşabilmemiz için
    yardımlarınızı rica ederiz.   

ADI

SOYADI

EMLAK BANKASINDA ÇALIŞTIĞI BİRİM

İREM

OĞUZ

BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

NALAN

ELÇİSOY

SARAY ŞUBESİ/TEKİRDAĞ

MELAHAT

AYDIN

BAŞKENT BÖLGE HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEHRİBAN

ATAK

BAŞKENT 1. BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET

ÖZKAN

 

GÜLER

UĞURLU

BAHÇELİEVLER/ANKARA ŞUBESİ

SERDAR SİNAN

ÖZCAN

VAN ŞUBESİ


    Sayın Üyelerimiz,
    2016 yılı 2. Döneme ilişkin pay dağıtım tutarları yarın (06.01.2017) hesaplara geçecektir.
   
    Hesabına geçmeyenler;
    Hesap değişikliği, soyadı değişikliği gibi hatalardan kaynaklanmış olabileceğinden
    bilgi değişikliklerinizi kimlik fotokopinizle birlikte imzalı dilekçe ile
0 212 572 87 16 nolu faksımıza ya da
    munzam@tebmunzamvakfi.com mail adresimize bildirmenizi rica ederiz.

    (Not: Gönderilen bilgi değişiklikleri önümüzdeki hafta içinde yapılacaktır.)


    Sayın Üyelerimiz,
    2016 yılı 1.Dönemine (01.01.2016-30.06.2016) ait denetleme raporuna ulaşmak için tıklayınız.


     Sayın Üyelerimiz,

     2016 1.Dönemine ait Gayrimenkul Satış bedeli, kiralar ve getirileri bugün (01.07.2016) hesaplarınıza
     aktarılmıştır. Bayramınızı kutlar, esenlikler dileriz.


   

     Sayın Üyelerimiz,
      
     Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2016 tarihinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve 
      diğer bilgilere aşağıdaki linklerden ve ayrıca
dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

      Genel Kurul Toplantı Tutanağı
      2015 yılı 2.Dönemi Denetleme Raporu
     


       Vefat eden üyelerimizin varis / varislerine,

       Kanuni Varislere Yapılacak Yardım Yönetmeliğimiz gereği yapılacak ödemeye ilişkin bildirim ve
       belgeleri gösteren yazılı talep örneğini görüntülemek için
Tıklayınız.


          DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

16.06.2011 tarihinde bir Üyemizin,  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı?mız hakkında,  Halk Bankasında çalışan bazı  Vakıf üyelerimiz ile üyemiz olmayanlara göndermiş olduğu, tamamen  yanlış ve mesnetsiz iddialar ile dolu açıklamalarına ilişkin  aşağıda ki hususların bir kez daha açıklanması gerekliliği  ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere;

- Vakfımızın merkezi İSTANBUL olup, adresi ise Mayıs 2006 tarihinden bu yana Zuhuratbaba Mah. Gülderen Sok. Dostlar Apt. No:3/2      34147    İncirli ? Bakırköy / İSTANBUL?dur,

- Vakıfımızın, Vakıf senedi gereği 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile 3 Denetçisi bulunmakta olup, Vakıf Senedimizin 14. Maddesi doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine hiçbir ücret verilmemektedir.

- Vakfın yönetimi, yasa ve kurallara göre, Üyelerin yararı gözetilerek  yürütülmekte olup, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımı ile ay da en az 1 kez Vakıf merkezimizde toplanılmaktadır.

- Vakfımızdan yalnızca, Vakfımız üyeleri yararlanmaktadır.

- Vakfımızca üyelerimize yapılan periyodik ödemeler, 2004 yılında  üyelerimizin oluşturduğu  komisyon tarafından titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen ve Olağanüstü Genel Kurul Kararımızla onaylanan  ?Pay Sahipliği Oranları? esasları  baz alınarak yapılmaktadır.

- 18.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararlarına göre belirlenen esaslar ve yönetmeliklere göre, nakit paralarımız, gayrimenkul satış gelirlerimiz, gayrimenkul kira gelirlerimiz ile  bunların getirileri, üyelerin kendi tercihleri doğrultusunda  ve  payları oranında dağıtılmaktadır.

- Dağıtıma esas Vakfımızın varlığı 01.12.2004 Tarihi itibariyle  25.362.216.- TL. nakit, 14.330.978.- TL. Gayrimenkul olmak üzere  toplam  39.693.194.- TL. olup, Genel Kurul kararlarımızca belirlenen dağıtım esasları  çerçevesinde 16.06.2011 tarihi itibariyle üyelerimize toplam 47.372.205.-TL ödeme yapılmıştır.

- Bu süre zarfında Ekspertiz değerleri toplamı  9.978.000.- TL. olan  33 adet gayrimenkulumüz, muhtelif tarihlerde  kapalı teklif açık arttırma yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz  ihaleleler çerçevesinde , ekspertiz  değerlerinden çok fazlaya 16.724.500.- TL?ye   satılmıştır.

- Elimizde kalan  gayrimenkullerimiz, Ataşehir/İSTANBUL ve Bilkent/ANKARA? da yüksek kira getirili  dükkanlar ile Çeşme/İZMİR?deki tesislerimizden oluşmaktadır.

- 2004 yılından bugüne , her bir üyemize 2004 yılında belirlenen toplam paylarından fazla ödeme yapılmasına karşın,  bugün itibariyle Vakfımızın  31.075.000.-TL değerinde  olan 8 adet gayrimenkul  ve yaklaşık 4 milyon TL nakit olmak üzere toplam 35.075.000.-TL varlığı mevcuttur.

- Özellikle Çeşme tesislerimiz,  hem ihale yoluyla, hem de ilgilenen çeşitli kişi ve kuruluşlar bilgilendirilip  görüşülerek satışı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İki yıldır aynı olan ekspertiz değeri ? 21 milyon TL.- veya üzerinde alıcı bulunduğu halde satılmaması sözkonusu değildir. Nitekim, Çeşme tesislerimiz 2004 yılından bugün kadar muhtelif tarihlerde, biri Eskidji firması tarafından olmak üzere altı kez satışa çıkartılmasına rağmen, yeterli veya hiç teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleştirilememiştir. Çeşme?nin değerlendirilmesi amacıyla 30.05.2010 tarihinde yapılan  son Genel Kurul Toplantısında,  ilgilenecek Temsilcilerimizden bir komisyon oluşturulmuştur. Bu bağlamda her bir üyemizin önerilerine de açık olunduğu bilinmelidir.

- Kalan varlığımızda da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edilerek, varlıkların gerçek değerlerine ulaşmasıyla satışları gerçekleştirilecektir. Aksi durum, ne pahasına olursa olsun satış anlamına gelecektir. Böyle bir yaklaşımı, ne yönetim kurulumuz ne de üyelerimizin çoğunluğu  onaylamayacaktır.

- T.Halk Bankası Çalışanları Vakfı ile  Vakfımızın karşılaştırılarak,  Halkbank vakfına nazaran,  Üyelerimize daha az para verildiği yönündeki akla ve vicdana aykırı, asılsız ve mesnetsiz iddialar ,  munzam vakıfların mali durumlarının karşılaştırılmasının birçok nedenle yanlış olacağı gerçeğinden hareketle insaf ölçülerinde değerlendirilmelidir.

- Söz konusu epostaya mevcut üyelerimizden olmayan birinin,  akla ve vicdana aykırı bir yaklaşımla; ?Kardeş; sana tamamen katılıyorum.

 Bizleride biriken paralarınız yanacak diye bir balon söylemiyle birleşmeden önce kandırarak 700 ? 800.- TL  gibi bir rakam vererek üyelikten çıkardılar.?  

Yanıtının verilmesini de tüm üyelerin takdirlerine bırakıyor ve asıl bu gibi asılsız ve mesnetsiz yaklaşımların bazı üyelerimizi yanlış kararlara  yönelttiğine dikkat çekmek istiyoruz.

10.03.2003 Tarihli 29 Sayılı ve 08.09.2003 Tarihli, 30 Sayılı Sirkülerimizle, üyelikten ayrılma değil, mutlaka kalınması gereği tüm üyelere açıklamalı olarak iletilmiş ve üye kalmayı teşvik edici olmak için, çeşitli seçenekler ( isteğe bağlı olarak aidatların  ve üyeliğin dondurulması, kıst üyelik aidatı ödeme gibi) oluşturulmuştur. Anılan Sirkülerler web sitemizde de yer almaktadır.

Vakfımız hakkında her türlü bilgiye aşağıda belirtilen adres ve telefonlarımız ile web sitemizden de ulaşılabilmekte, Hatta sitemize üye olup, daha ayrıntılı olarak Vakfımıza ait bilgiler,  kişisel bilgiler, genel kurul temsilci bilgileri ile pay ödemeleri de görülebilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

   Saygılarımızla,

VAKIF YÖNETİM KURULU

Zuhuratbaba Mah. Gülderen Sok. Dostlar Apt. No:3/2
İncirli - Bakırköy / İSTANBUL
TEL : 0 212 572 87 61 - 62
FAKS: 0 212 572 87 16
EPOSTA : munzam@tebmunzamvakfi.com
WEB SİTESİ : www.tembumzamvakfi.com

Yazıda konusu geçen 29 Nolu Sirküler ve 30 Nolu Sirküler