Sayın Üyelerimiz, Vefat eden üyelerimizin varis / varislerine,

Kanuni Varislere Yapılacak Yardım Yönetmeliğimiz gereği yapılacak ödemeye ilişkin bildirim ve belgeleri gösteren yazılı talep örneğini görüntülemek içinTıklayınız.


***************************

Sayın Üyelerimiz,


25.05.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

***************************

Sayın Üyelerimiz,

Vakfımız 2015 yılı 01.01.2015 - 30.06.2015 dönemine ait Denetim Raporu için Tıklayınız. Geçmiş döneme ait Denetim Raporuna Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

***************************
Sayın Üyelerimiz,

Vakfımız 2014 yılı 01.07.2013 - 31.12.2014 dönemine ait Denetim Raporu için Tıklayınız. Geçmiş döneme ait Denetim Raporuna Dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.


***************************ISTANBUL


            Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle, 29.05.2016 Pazar günü saat 11.00’de,
    
THE GREEN PARK HOTEL Nazım Erten Sokak No:13 Merter / İSTANBUL adresinde, çoğunluk
     sağlanamadığı takdirde
2.toplantı 05.06.2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

     G Ü N D E M

   · Açılış ve Saygı duruşu.
   · Yönetim Kurulu Başkanının konuşması.
   · Divan Heyeti seçimi ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
   · Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2014-2015 yılları bilanço ve gelir tablolarının okunması,
     müzakeresi ve onaylanması.
   · Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
   · Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.
   · 2016-2017 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması.
   · Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesi.
   · Dilek ve temenniler.
     Kapanış.

      2016 Temsilci seçim tutanağı, 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu ile 2014-2015 yılına ilişkin faaliyet
      raporuna dökümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.


       Sayın Üyelerimiz,

       Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağından, Vakıf Senedinin 10.maddesi gereği, üyelerimizi
       2 yıl süreyle Genel Kurul Toplantılarında temsil etmek üzere her
100 kişilik grup için 1 ASİL, 1 YEDEK
       temsilci seçilmesi gerektiğinden, üyelerimizin Vakfımızdaki son adresleri ve Emlak Bankası sicil
       numaraları dikkate alınarak 100'er kişilik listeler oluşturulmuştur.

       İsminizin de bulunduğu Emlak Bankası sicil numarası sırası ve bölge esasına göre dizilmiş tercih listesi
       siz üyelerimize gönderilmiştir.

       Temsilci olunmasını uygun gördüğünüz adaylardan birinin, ismi karşısındaki tercih kutusuna
"ASİL",
       bir diğer isim karşısına da
"YEDEK" yazarak, listenin altında bulunan iletişim
       bilgilerinizi
eksiksiz doldurup, imzalayarak en geç 27 Nisan 2016 tarihine kadar Vakfımızda olacak
       şekilde gönderilmesi veya fakslanması hususunda gereken özeni göstermenizi rica eder,
       sağlık ve esenlikler dileriz.

       Temsilci Seçim 2016 Sirküleri için tıklayınız.

       Tercih Listeniz için tıklayınız.
       


       Sayın Üyelerimiz,
          

       01.01.2015 - 30.06.2015
dönemine ait Denetim Kurulu Raporuna ulaşmak için tıklayınız.


       Sayın Üyelerimiz,
          

       01.07.2015 - 31.12.2015
döneminde gayrimenkul satışı olmadığından, yalnız kira gelirleri ve
       getirileri bugün (
05.01.2016) hesabınıza aktarılmıştır.


 
 
 

      Sayın Üyelerimiz,
     
      Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Toplantı tutanağına
      aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


      Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


    

 

      Sayın Üyelerimiz,

      Yönetim Kurulumuzun, 2014/6 sayılı kararı ile Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıdaki
      gündem maddelerini görüşmek üzere
25.05.2014 Pazar Günü saat 11:00'de, 2012 yılı Genel Kurul
      Toplantısının da yapıldığı
THE GREEN PARK HOTEL-MERTER Nazım Erten Sokak No:13 Merter/İSTANBUL
      adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı
01.06.2014 Pazar günü aynı adres ve saatte
      yapılacaktır.

      GÜNDEM
     
      - Açılış ve Saygı Duruşu.
      - Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması.
      - Divan Heyeti Seçimi ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
      - Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2012-2013 yılları bilanço ve gelir tablolarının okunması.
         müzakeresi ve onaylanması.
      - Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
      - Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.
      - 2014-2015 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması.
      - Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi.
      - Dilek ve temenniler.
      - Kapanış.

        
2013 yılı Denetim Raporu
         2013 yılı Bilanço
         2013 yılı Gelir Tablosu
         2012 - 2013 yılı Faaliyet Raporu
         2014 yılı Temsilci Seçim Tutanağı


       Vefat eden üyelerimizin varis / varislerine,

       Kanuni Varislere Yapılacak Yardım Yönetmeliğimiz gereği yapılacak ödemeye ilişkin bildirim ve
       belgeleri gösteren yazılı talep örneğini görüntülemek için
Tıklayınız.


          DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

16.06.2011 tarihinde bir Üyemizin,  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı?mız hakkında,  Halk Bankasında çalışan bazı  Vakıf üyelerimiz ile üyemiz olmayanlara göndermiş olduğu, tamamen  yanlış ve mesnetsiz iddialar ile dolu açıklamalarına ilişkin  aşağıda ki hususların bir kez daha açıklanması gerekliliği  ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere;

- Vakfımızın merkezi İSTANBUL olup, adresi ise Mayıs 2006 tarihinden bu yana Zuhuratbaba Mah. Gülderen Sok. Dostlar Apt. No:3/2      34147    İncirli ? Bakırköy / İSTANBUL?dur,

- Vakıfımızın, Vakıf senedi gereği 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile 3 Denetçisi bulunmakta olup, Vakıf Senedimizin 14. Maddesi doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine hiçbir ücret verilmemektedir.

- Vakfın yönetimi, yasa ve kurallara göre, Üyelerin yararı gözetilerek  yürütülmekte olup, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımı ile ay da en az 1 kez Vakıf merkezimizde toplanılmaktadır.

- Vakfımızdan yalnızca, Vakfımız üyeleri yararlanmaktadır.

- Vakfımızca üyelerimize yapılan periyodik ödemeler, 2004 yılında  üyelerimizin oluşturduğu  komisyon tarafından titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen ve Olağanüstü Genel Kurul Kararımızla onaylanan  ?Pay Sahipliği Oranları? esasları  baz alınarak yapılmaktadır.

- 18.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararlarına göre belirlenen esaslar ve yönetmeliklere göre, nakit paralarımız, gayrimenkul satış gelirlerimiz, gayrimenkul kira gelirlerimiz ile  bunların getirileri, üyelerin kendi tercihleri doğrultusunda  ve  payları oranında dağıtılmaktadır.

- Dağıtıma esas Vakfımızın varlığı 01.12.2004 Tarihi itibariyle  25.362.216.- TL. nakit, 14.330.978.- TL. Gayrimenkul olmak üzere  toplam  39.693.194.- TL. olup, Genel Kurul kararlarımızca belirlenen dağıtım esasları  çerçevesinde 16.06.2011 tarihi itibariyle üyelerimize toplam 47.372.205.-TL ödeme yapılmıştır.

- Bu süre zarfında Ekspertiz değerleri toplamı  9.978.000.- TL. olan  33 adet gayrimenkulumüz, muhtelif tarihlerde  kapalı teklif açık arttırma yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz  ihaleleler çerçevesinde , ekspertiz  değerlerinden çok fazlaya 16.724.500.- TL?ye   satılmıştır.

- Elimizde kalan  gayrimenkullerimiz, Ataşehir/İSTANBUL ve Bilkent/ANKARA? da yüksek kira getirili  dükkanlar ile Çeşme/İZMİR?deki tesislerimizden oluşmaktadır.

- 2004 yılından bugüne , her bir üyemize 2004 yılında belirlenen toplam paylarından fazla ödeme yapılmasına karşın,  bugün itibariyle Vakfımızın  31.075.000.-TL değerinde  olan 8 adet gayrimenkul  ve yaklaşık 4 milyon TL nakit olmak üzere toplam 35.075.000.-TL varlığı mevcuttur.

- Özellikle Çeşme tesislerimiz,  hem ihale yoluyla, hem de ilgilenen çeşitli kişi ve kuruluşlar bilgilendirilip  görüşülerek satışı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İki yıldır aynı olan ekspertiz değeri ? 21 milyon TL.- veya üzerinde alıcı bulunduğu halde satılmaması sözkonusu değildir. Nitekim, Çeşme tesislerimiz 2004 yılından bugün kadar muhtelif tarihlerde, biri Eskidji firması tarafından olmak üzere altı kez satışa çıkartılmasına rağmen, yeterli veya hiç teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleştirilememiştir. Çeşme?nin değerlendirilmesi amacıyla 30.05.2010 tarihinde yapılan  son Genel Kurul Toplantısında,  ilgilenecek Temsilcilerimizden bir komisyon oluşturulmuştur. Bu bağlamda her bir üyemizin önerilerine de açık olunduğu bilinmelidir.

- Kalan varlığımızda da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edilerek, varlıkların gerçek değerlerine ulaşmasıyla satışları gerçekleştirilecektir. Aksi durum, ne pahasına olursa olsun satış anlamına gelecektir. Böyle bir yaklaşımı, ne yönetim kurulumuz ne de üyelerimizin çoğunluğu  onaylamayacaktır.

- T.Halk Bankası Çalışanları Vakfı ile  Vakfımızın karşılaştırılarak,  Halkbank vakfına nazaran,  Üyelerimize daha az para verildiği yönündeki akla ve vicdana aykırı, asılsız ve mesnetsiz iddialar ,  munzam vakıfların mali durumlarının karşılaştırılmasının birçok nedenle yanlış olacağı gerçeğinden hareketle insaf ölçülerinde değerlendirilmelidir.

- Söz konusu epostaya mevcut üyelerimizden olmayan birinin,  akla ve vicdana aykırı bir yaklaşımla; ?Kardeş; sana tamamen katılıyorum.

 Bizleride biriken paralarınız yanacak diye bir balon söylemiyle birleşmeden önce kandırarak 700 ? 800.- TL  gibi bir rakam vererek üyelikten çıkardılar.?  

Yanıtının verilmesini de tüm üyelerin takdirlerine bırakıyor ve asıl bu gibi asılsız ve mesnetsiz yaklaşımların bazı üyelerimizi yanlış kararlara  yönelttiğine dikkat çekmek istiyoruz.

10.03.2003 Tarihli 29 Sayılı ve 08.09.2003 Tarihli, 30 Sayılı Sirkülerimizle, üyelikten ayrılma değil, mutlaka kalınması gereği tüm üyelere açıklamalı olarak iletilmiş ve üye kalmayı teşvik edici olmak için, çeşitli seçenekler ( isteğe bağlı olarak aidatların  ve üyeliğin dondurulması, kıst üyelik aidatı ödeme gibi) oluşturulmuştur. Anılan Sirkülerler web sitemizde de yer almaktadır.

Vakfımız hakkında her türlü bilgiye aşağıda belirtilen adres ve telefonlarımız ile web sitemizden de ulaşılabilmekte, Hatta sitemize üye olup, daha ayrıntılı olarak Vakfımıza ait bilgiler,  kişisel bilgiler, genel kurul temsilci bilgileri ile pay ödemeleri de görülebilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

   Saygılarımızla,

VAKIF YÖNETİM KURULU

Zuhuratbaba Mah. Gülderen Sok. Dostlar Apt. No:3/2
İncirli - Bakırköy / İSTANBUL
TEL : 0 212 572 87 62 - 63
FAKS: 0 212 572 87 16
EPOSTA : munzam@tebmunzamvakfi.com
WEB SİTESİ : www.tembumzamvakfi.com

Yazıda konusu geçen 29 Nolu Sirküler ve 30 Nolu Sirküler


         Sayın Üyelerimiz,

34 (27.12.2004) Sayılı Sirkülerimizle, 18.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusundaki uygulamanın sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için Sirküler ekindeki tercih dilekçesinin düzenlenip, gönderilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bugüne kadar dilekçe göndermediği gibi iletişim de kurulamayan ve adresleri bulunmayan, aşağıda belirtilen üyelerimizle temas sağlanması için adı, soyadı ve Emlak Bankası sicil numaralarının sitemizde de duyurulması son Olağan Genel Kurul toplantısında da benimsenmiştir.

İlgililer veya üyelerimizden adı geçenler hakkında bilgisi olanların Vakfımızla temas kurmaları veya bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz.
 

Emlak Bankası
Sicil No

Adı Soyadı

27884 SERDAR SİNAN ÖZCAN
27901 İREM OĞUZ
28473 S.HÜSNÜ ÇORUH
28675 ASLIHAN NUHUT GÖK
28731 MELAHAT AYDIN
29110 ŞEHRİBAN ATAK